Den Gamle Skala / 13-skalaen

Sådan ser den gamle karakterskala ud, som også kaldes 13-skalaen:

13 – Gives for den usædvanlig, selvstændige og udmærkede præstation
[Svarer til: 12 på den nye skala]

11 – Gives til den der leverer en udmærkede og selvstændig præstation
[Svarer til: 12 på den nye skala]
10 – Gives for den udmærkede, men rutineprægede præstation
[Svarer til: 10 på den nye skala]

9 – Tildeles for den gode præstation
[Svarer til: 7 på den nye skala]

8 – Den middelgode præstation, belønnes med et 8-tal
[Svarer til: 7 på den nye skala]

7 – Modtages for den jævne præstation, som ligger under middel
[Svarer til: 4 på den nye skala]

6 – Den usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
[Svarer til: 02 på den nye skala]

5 – Gives til den usikre og ikke tilfredsstillende præstation (DUMPET)
[Svarer til: 00 på den nye skala]

03 – For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende levering (DUMPET)
[Svarer til: 00 på den nye skala]

00 – For den helt uantagelige præstation (DUMPET)
[Svarer til: -3 på den nye skala]

Omregningen af de 2 forskellige karakterskala, er sket ud fra UVMs vejledninger.
På 7-trins skalaen er flere karakterer fjernet eller slået sammen, hvorfor 2 karakterer på den gamle skala kan svare til 1 på den nye skala.