Den Lilla Studenterhue

Man kan i dag få en studenterhue til langt de fleste ungdomsuddannelser i Danmark. Heriblandt finder man de lilla studenterhuer, som gives til SOSU assistenter ved færdiggørelse af uddannelsen, og til HG studerende når de afslutter deres 2-årige forløb. På den lilla studenterhue til SOSU assistenter er standard kokarden enten Dannebrogsflaget eller et specialdesignet emblem. På den lilla studenterhue til HG, er emblemet Merkurstaven. Merkur var den romerske gud inden for handel.

I midten af 1800-tallet blev de første studenterhuer båret, her var huen sort. Det var først i 1880’erne at det blev muligt at bære hvide huer, som er den originale hue med bordeauxrødt bånd, vi kender fra STX. Fra 1970’erne begyndte der er komme flere huer med forskellige farver bånd, der repræsenterede forskellige uddannelser.

Hvad er SOSU assistent uddannelsen

Som uddannet SOSU assistent får du tildelt titlen social- og sundhedsassistent. Som SOSU assistent kommer du til at arbejde på hospitaler, plejehjem, psykiatriske institutioner og i hjemmeplejen. Din største opgave som SOSU assistent er, at hjælpe  og støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

Du vil i løbet af denne uddannelse få grundlæggende viden om at give praktisk og personlig hjælp. Tilmed lærer du om sygepleje- og omsorgsopgaver, samt hvordan du kan planlægge aktiviteter der forhindrer sygdomme og styrker helbredet.

Uddannelsen tager mellem 3 år og 10 måneder og 4 år og 7 måneder at gennemføre. Du vil bl.a. lære om kroppen, de mest almindelige sygdomme og sammenhængen mellem livsstil og medicin. Du vil derudover lære at administrere medicin til borgeren og at dokumentere den sygepleje du udfører på patienterne. Ydermere vil du lære at arbejde sammen med andre sundhedsprofessionelle om at tilrettelægge et sammenhængende plejeforløb.

I løbet af uddannelsen bliver du god til at kommunikere og arbejde sammen med borgere, patienter og deres pårørende.

HG – Handelsskolens grunduddannelse

Handelsskolens grunduddannelse er en uddannelse som har et kortere forløb end f.eks. STX eller HHX. Forløbet varer nemlig 2 år, i stedet for 3 år som ved de andre. Det er muligt at komme ind på HG direkte efter folkeskolens 9. klasses. Som HG elev bliver man ofte forvekslet som en student, da man ved forløbets færidggørelse bærer studenter-lignende huer (hvide med mørkelilla bånd). Men HG hører dog ikke under de fire studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark, STX, HHX, HTX eller HF.

HG udgør nemlig første del af en bestemt type erhvervsrettede ungdomsuddannelser inden for handel, kontor, detailhandel, servicesektoren og finans. Når man har færdiggjort de 2 år på HG, skal man ud og finde sig en læreplads, hvor man kan blive ansat som lærling/elev i virksomeden. En læreplads tager som regel 1-2 år, og suppleres undervejs med et kortere skoleophold, samt en afsluttende svendeprøve. Efter eksamen er du blevet udlært, og du bliver typsisk ansat i en stilling som assistent, sekretær, medhjælper eller andet inden for et bestemt fagområde.

Lilla studenterhue med gult bånd

Siden 1970’erne er der kommet 18 ungdomsuddannelser til, hvor man får tildelt en studenterhue. Studenterhuen blev for første gang brugt i Danmark i 1856, hvor de var helt sorte. Her blev de brugt igennem hele rusåret, og ikke blot i små 14 dage som de unge studerende gør i dag. I 1880’erne begyndte de studerende at bære hvide huer med bordeauxrødt bånd, som så senere hen blev til flere farver på de forskellige uddannelser.

Hver sommer ser man derfor forskellige farvede bånd og huer på de unge mennesker, som kører i lastbil og går på gaden. Studenterhuen til pædagoger adskiller sig fra de hvide studenterhuer, da denne er fuld lilla med et gult bånd. Standardkokarden til denne studenterhue er et special-emblem for pædagoguddannelsen. På denne hue er det efter eget ønske muligt, at få skrevet sit navn omme bag på.

Ønsker du en anden kokarde end den man får på som standard, kan du vælge imellem disse symboler:

  • Anker
  • Ahornblad
  • Halvmåne
  • Davidsstjerne
  • Globus
  • Hjerte

Mere om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen tager 3½ år, og indeholder en fællesdel, tre specialiseringsdele og fire praktikperioder. På den første del, fællesdelen, lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne. På dit andet semester vil der indgå et ulønnet praktikophold på 32 arbejdsdage (7 uger), hvor du her vil lære at tilrettelægge, afprøve og evaluere en pædagogisk aktivitet.

Du skal i løbet af uddannelsen tilmed igennem tre specialiseringsdele, som vil tage udgangspunkt i dine prioriterede ønsker. De tre specialiseringsdele er henholdsvis:

  1. Dagtilbudspædagogik. Denne del retter sig mod små børn i alderen 0-6 år. Her vil du lære om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
  2. Skole- og fritidspædagogik. Denne del retter sig mod de 6-18 årige. Her fokuseres der på børn og unges trivsel og læring, og du vil lære om identitetsdannelse, relationer og fællesskaber.
  3. Social- og specialpædagogik. Denne del retter sig mod børn og unge som har særlige behov i form af sociale vanskeligheder, samt mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Du skal i løbet af denne specialisering igennem to lønnede praktikperioder der hver varer 6 måneder. Disse praktikophold ligger henholdsvis på 3. og 5. semester. I løbet af praktikperioden vil der indgå 10 dages undervisning på professionshøjskolen, og i begyndelsen af anden praktikperiode vil du lære førstehjælp.

Du vil som pædagogstuderende selv kunne ansøge om steder du vil i praktik. Heriblandt har du mulighed for at komme i praktik på botilbud for voksne med funktionsnedsættelser, i en specialklasse på en folkeskole, i en vuggestue eller i en skolefritidsordning. På en af de lønnede praktikker kan du tilmed vælge at tage i udlandet alt efter aftale med uddannelsesstedet. Her vil du som regel få din SU med og ikke praktikløn.