Den Brune Studenterhue

Når du bliver fædiguddanet landmand kan du vælge mellem to forskellige studenterhuer. Du kan enten vælge mellem den hvide hue med et grønt bånd, eller du kan vælge mellem en helt brun studenterhue med et tyndt bånd af guld. På denne hue kan du vælge om du vil have dit navn og uddannelsessted skrevet bagerst på huen. Standardkrokarden som er forrest på huen er et specialdesignet emblem. Hvis du ikke bryder dig om dette emblem, kan du frit vælge mellem andre symboler til din hue, heriblandt:

  • Dannebrogskors
  • Ahornblad
  • Globus

Det er i dag muligt at få en studenterhue til 18 forskellige uddannelser, og der vil højst sandsynligt komme flere til i fremtiden.

Mere om landbrugsuddannelsen

Skal du have en uddannelse som landmand, skal du igennem landbrugsuddannelsen, hvor du her får en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. Der er i Danmark mange store gårde som arbejder med produktionsdyr. Udannelsen tager enten 2 år og 4 måneder eller 5 år og 11 måneder. Du vil på uddannelsen lære om de tekniske indretninger og hvordan de styres. Derudover lærer du også omkring regnskab, økonomi og planlægning, som er vigtige at kunne for en landmand.

Når du bliver færdigudlært landmand, er det vigtigt at du kan planlægge arbejdsopgaver, vedligeholde maskiner, samt bygninger som hele tiden bliver slidt. Når du bliver uddannet landmand kan du enten vælge at blive ansat på en gård eller andet sted, eller du kan vælge at drive din egen gård eller arbejde på maskinstationer.

I løbet af uddannelsen er der 4 forskellige emner du kan specialisere dig i:

  • Du kan specialisere dig som landbrugsassistent.
  • Du kan afslutte som landmand med speciale i husdyr eller planter.
  • Eller du kan specialisere dig som jordbrugsmaskinfører.
  • Du kan afslutte som produktionsleder.
  • Og du kan afslutte som agrarøkonom.

Vælger du at specialisere dig som landbrugsassistent, så vil du her lære at udføre almindelige opgaver inden for landbruget.

Afslutter du som landmand med speciale i husdyr, så lærer du blandt andet at vurdere dyrebesætninger, planlægge avl, tage stilling til foderkvalitet, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd.

Hvis du vælger at blive landmand med speciale i planter, så lærer du blandt andet at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Tilmed vil du lære at vedligeholde de mange maskiner som man dagligt bruger til landbrugsdrift.

Som jordbrugsmaskinfører vil du blandt andet lære at arbejde med forskellige landbrugsmaskiner. Du vil lære at håndtere værkstedsmaskiner, og værktøj i forbindelse med vedligeholdelse og minde reperationer.

Som produktionsleder kan du som navnet indikere, blive leder inden for landbruget. Du kan her kombinere din landbrugsfaglige viden med fag du har haft omkring økonomi og strategisk og personalepolitisk ledelse inden for landbrug.

Bliver du færdiguddannet som agrarøkonom, så har du mulighed for at arbejde som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet. Du vil her komme til at arbejde med langsigtede planlægnings- og salgsstrategier.